Planlegging og bygging av hytta i Strandhågen

Tanken om å bygge hytte i Strandhågen ble utviklet på 1980 tallet. En foranlledning var at Ole og Dagmar solgte gården midt på 80-tallet. Alle hus ble overdratt til den nye eieren, men det var en forutsetning at Ole og Dagmar skulle bo i sitt hus så lenge de lever. Tomta Strandhågen ble skilt ut og overdratt til Strandhågen sameie som eies av Ole og Dagmars seks barn.

Planleggingen av hytta kom skikkelig i gang i 1986. Arkitekt Knud Knudsen fra Ås besøkte Strandhågen i 1986 og tegnet hytta spesielt for stedet. Et viktig hensyn var at hytta skulle gi beskyttelse fra nord, slik at vi kan ha det fint på terrassen selv i kald nordavind.

Murene ble lagd i 1988. Dekket i 1989 og byggingen tok til i 1990. Hytta sto ferdig i 1991. På de neste sidene er det en del bilder fra byggetiden.


 

Hyttetomta på Strandhågen er merket ut - juli 1986.

Max ligger midt i tomta på Strandhågen - juli 1986.

Magnor rydder tomta i juni 1988.

Hjem                                                Neste side                                                    Hjem