Gamle bilder - fra Hestmona - av slekt og naboer

 

På dette området finner du gamle bilder. Noen er fra Hestmona og folk der, andre er av slektninger og på noen bilder er naboer med. Det er vanskelig å få et skikkelig system i bildene. Vi har forsøkt å skille på den måten at vi har en avdeling med bilder som er tatt før 1960, en avdeling med bilder fra 1960-tallet, og en avdeling med bilder som er tatt etter 1970.

 

Her ser du bilder som er tatt før 1960

 

Her ser du bilder fra 1960-tallet

 

Her ser du bilder som er tatt etter 1970